ZÁMENÁ

PRONOUNS

V angličtine máme rôzne typy zámien, ktoré si veľakrát pletieme. No keď si vysvetlíme rozdiely, o to jednoduchšie bude ich použitie. Poďme na to :)

Zámená - osoby

Subject
pronouns
Object
pronouns
Possessive
adjectives
Possessive
adverbs
Reflexive
pronouns
Imemyminemyself
Youyouyouryoursyourself
Hehimhishishimself
Sheherherhersherself
Ititits-itself
Weusouroursourselves
Youyouyouryoursyourselves
Theythemtheirtheirsthemselves

1. SUBJECT PRONOUNS 
- sú to zámená, ktoré dávame na prvú pozíciu vo vete, ako podmet (=subject)
- pýtame sa na ne otázkami "kto? čo?"

- e.g. He needs to take a shower. We are having breakfast. They didn´t come to the wedding. 


2. OBJECT PRONOUNS
- zámená, ktoré vo vete dávame zvyčajne za sloveso, do pozície predmetu (=object)
- pýtame sa na ne otázkami "koho? čoho?, komu? čomu?, kým? čím?, kom? čom? 

- e.g. He was talking to me about our holiday. I saw you yesterday. We left them there. 


3. POSSESSIVE ADJECTIVES
- privlastňovacie zámená, ktoré dávame vždy pred podstatné meno. Nikdy nemôžu stáť samostatne. 
- v preklade to sú privlastňovacie prídavné mená, preto musia byť vždy spojené s podstatným menom
- pýtame sa na ne otázkami "čí? čia? čie?" 

- e.g. This is my bag. That isn´t his car. We love our dog. 


4. POSSESSIVE PRONOUNS
- privlastňovacie zámená, ktoré vo vete stoja samostatne, nie sú spojené s podstatným menom
- môžu ísť za podstatné meno alebo ho môžu úplne nahradiť 
- pýtame sa na ne otázkami "čí? čia? čie?" 

- e.g. It isn´t his, it´s hers. Well, that car is ours. It isn´t your pen, it´s mine.


5. REFLEXIVE PRONOUNS
- zvratné zámená (seba, sa)
- používame ich vtedy, keď je podmet a prísudok vo vete tá istá osoba alebo aj vtedy, keď sme niečo urobili sami, bez pomoci druhého človeka

- e.g. I saw myself in the mirror. She is weird because she speaks to herself. He fixed his car by himself. 

Chceš sa učiť po anglicky?

Pozri si ponuku kurzov :)

Napíš nám

Ak máš otázky alebo sa chceš prihlásiť na kurz, napíš nám to do správy a my Ti radi odpovieme.

Firemné údaje:

Kontakt:

chcemsaucit.sk@gmail.com
haja.education@gmail.com
+421 910 221 441

Sociálne siete:
@chcemsaucit.sk

Design your own website - Learn more